Att göra hälsoundersökningar med jämna mellanrum kan t.ex. vara ett bra sätt att upptäcka problem, långt innan du fått några symtom. Förebyggande vård är ett sätt att ”mota Olle i grind” och kan hjälpa dig nå din fulla hälsopotential. Här hittar du även mer inriktade utredningar och åtgärder inom specifika områden man kan uppleva besvär av eller oroa sig för, men inte vet var man vänder sig. De paketeras med fast pris och inkluderar alla provtagningar och besök som behövs för att du ska få svar på om det finns ett annalkande problem och vad nästa steg i så fall är, eller om du har oroat dig helt i onödan.

Sidan kommer fyllas på med fler behandlingar inom kort, så titta gärna in igen om du inte hittar det du söker idag.

Klimakteriepaket

Hälsoundersökning

Stresshantering

Hjälp vid artros

Dietist

Klimakteriepaket

Vid 45 – 55 års ålder drabbas alla kvinnor av brister och störningar i hormonbalansen i samband med sin menopaus. Det kan orsaka symtom som t.ex. trötthet, sömnsvårigheter, värmevallningar, nattliga svettningar och svårighet att hålla vikten. De symtom man får och hur mycket man drabbas är helt individuellt, vilket gör att det inte finns någon enskild behandling som fungerar lika bra för alla.

Vårt unika klimakteriepaket är därför utformat för att kunna individanpassa en behandling för just dig och dina besvär.

Innehåll

Möte 1: Du träffar en gynekolog hos oss som lyssnar och noggrant går igenom hur du mår och din historia. Samtalet är viktigt för att reda ut vilka prover som ska tas och att de är anpassade efter just din problematik.

Provtagning: Du tar ett antal blodprover för att säkrare veta vilken obalans just du har.

Möte 2: Via telefon gör läkaren en genomgång av vad vi har funnit och vilken behandling som kommer hjälpa dig bäst.

Möte 3: För att säkerställa att behandlingen ger önskad effekt och att du mår bra, bokar vi in ett uppföljningsmöte på Läkarmottagningen efter ca 3 månader. Beroende på behandling är det ibland inte nödvändigt eller så kan det räcka med ett telefonsamtal. Därför inkluderas inte Möte 3 i priset.

Resultat

Ibland hittar vi tecken på premenopaus eller menopaus och föreslår då substitutionsterapi. Vid behov föreslår våra läkare även bioidentiska hormoner för att du ska må så bra som möjligt. Utredningen syftar även till att utesluta allvarliga sjukdomar i underlivsorganen.

Pris 3.500 kr (exkl. behandling och eventuella läkemedelslicenser)

Ring för att boka: 08-545 671 30

BOKA TID:

Hälsoundersökning

Vi erbjuder en av marknadens mest omfattande och djuplodande hälsoundersökning. Den består av tre moment som ger dig en komplett bild av ditt hälsoläge. Inför hälsoundersökningen fyller du i en utförlig hälsodeklaration. Under ditt första besök samtalar du med en av våra sjuksköterskor om livsstil och hälsa med din hälsodeklaration som utgångspunkt. Vi mäter din längd, vikt, midjemått och BMI. Du får också genomgå syn- och hörseltest, lungfunktionstest, blocktrycksmätning och vilo-EKG. Vi tar ett blodprov och du får även lämna ett urinprov. För dig som är över 50 år ingår ett avföringsprov. Om du är man och över 40 år erbjuder vi dig ett prostataprov (PSA). Under ditt första besök genomför du även ett konditionstestet.

Under ditt andra besök förklarar vår specialistläkare för dig vad dina laboratoriesvar och undersökningsresultat betyder och hur de inverkar på din hälsa. Du får med dig en sammanställning på alla prover. Utifrån din hälsodeklaration följer specialistläkaren upp samtalet om livsstil och hälsa från det första besöket. Vi detta besök får du även genomgå en grundlig läkarundersökning och får vid behov rekommendationer om lämplig uppföljning.

Pris Hälsoundersökning (exkl. konditionstest) Grund 4.950 kr
Pris Hälsoundersökning (inkl. konditionstest) Utökad 6.550 kr

Ring för att boka: 08-545 671 30

Dessa prover ingår i Hälsoundersökning Grund respektive Utökad

Hälsoundersökning Grund
20 hälsomarkörer

 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • Blodsockerprov
 • Järnvärde
 • Leverprover
 • Njurprover och saltbalans
 • Skelett och bisköldkörtlar
 • Inflammationsparameter
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (för män >40 år)

Häloundersökning Utökad
40 hälsomarkörer

 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • Sockervärden
 • Järnvärde
 • B-vitaminer
 • Leverprover
 • Njurprover och saltbalans
 • Skelett och bisköldkörtlar
 • Inflammationsparameter
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (för män >40 år)
 • Testestoron (för män >40 år)
 • D-vitamin (för kvinnor)
 • Avföringsprov (endast vid >50 års åldern)

BOKA TID:

Stresshantering

Upplever du en känsla av otillräcklighet i vardagen och livet i stort? En obalans mellan tillvarons krav och resurser kan leda till en spiral av återhämtningsbrist och stressymptom som till exempel problem med sömn, koncentration, humör, överkänslighet för sinnesintryck samt bristande motivation och energi. Såväl vår kognitiva som fysiska och känslomässiga kapacitet påverkas.

Vi kan alla drabbas av stressrelaterad ohälsa i någon grad, oavsett ålder, typ av sysselsättning och privat situation. Det hoppfulla är att vi idag har både kunskap och erfarenhet av hur vi kan förebygga dessa tillstånd samt underlätta läkning när det väl resulterat i ohälsa.

Innehåll

Programmet är upplagt på 8 tillfällen à 60 minuter.

Vi inleder med en kartläggning av ditt privatliv, arbetsliv, hälsa och livsstil. Kartläggningen sker via samtal samt etablerade frågeformulär för screening av din stressnivå. Därefter enas vi om en målsättning för insatsen. Varje tillfälle innehåller en teoridel om stress och hälsa som anpassas helt efter just dig. Du kommer lära dig konkreta verktyg och mentala strategier för stresshantering. Mellan varje tillfälle får du praktiska övningar eller förhållningssätt att träna på som vi sedan följer upp. Programmet leds av hälsoutvecklare/beteendevetare som är specialiserad på området med 20 års erfarenhet av förändringsarbete och beteendeförändring.

Förhållningssättet är coachande samt utgår från ACT (Acceptence and commitment training). Kartläggningen sker via KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) samt PSS (Perceived Stress Scale). Allt är väl förankrat inom forskning för stressrelaterad ohälsa och förändringsprocesser.

Resultat

Efter programmet kommer du ha ökad förståelse för dina symptom och reaktioner och framför allt veta hur du ska hantera inre och yttre stress för att vara hållbar både på och utanför arbetet. Vi har mångårig erfarenhet och många exempel på personer som genomgått programmet med mycket positiva resultat på hälsa och vitalitet.

Pris

13.500 kr exkl. moms om ditt företag betalar (12.500 kr vid FHV-avtal med oss)
15.625 kr inkl. moms om du betalar som privatperson

Ring för att boka: 08-545 671 30

BOKA TID:

Hjälp vid artros

Besväras du av måttlig artros, eller du kanske har tennisarmbåge eller hälseneinflammation? På Sturebadets Läkarmottagning erbjuder vi våra patienter PRP-injektioner för behandling av till exempel mild till måttlig artros främst i knäled samt för diverse kroniska seninflammationer såsom tennisarmbåge, hopparknä, hälsena osv.

Vi använder dessutom ultraljud för korrekt diagnos och vid behov precision i samband med injektioner t ex i höftleden. Behandlingen med PRP eller ACP är välstuderad och väldokumenterad och det finns tillräckligt med vetenskaplig evidens och inte minst klinisk erfarenhet som ger support till den här behandlingsmetoden.

Här kan du se hur behandlingen går till:

ACP-behandlingRekommendationen är tre behandlingstillfällen på raken med cirka 1-2 veckor mellan. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man ger en 4:e injektion efter 4-6-10 månader beroende på graden av läkning.

Välkommen att boka tid med vår ortopedläkare för en bedömning.

Dietist

Sturebadet Läkarmottagning samarbetar med leg dietister på Belly Balance. Vi hjälper dig med besvär som övervikt, fetma, högt blodtryck, diabetes, allergier och magtarmsjukdomar. Vi tar även emot barn och ungdomar. För dig som har IBS finns gratis behandling i appen Belly Balance.

BOKA: