Varukorg

Epostadress*
Förnamn*
Efternamn*
Företag
Födelsedatum*
Adress*
Postnr*
Ort*
Land*
Telefon/Mobil*

Betalsätt

Totalt:
0 SEK
Läs mer
Betala
Vår unika företagshälsovård skiljer sig från andra på marknaden, med ett mycket mer personligt och nära arbetssätt och en djupare kunskap om den moderna arbetsplatsens utmaningar. Inte minst vad det gäller stresshantering i högpresterande tjänsteföretag och förståelsen för hur medarbetarnas hälsa är den mest värdefulla tillgången i företagets utveckling och produktivitet.

I företag där nästan alla medarbetare har en nyckelfunktion är det av yttersta vikt att jobba proaktivt med hälsa. Om någon faller ifrån får det ofta mycket stora ekonomiska konsekvenser. Trots det jobbar många personer i dessa företag på gränsen av sin kapacitet. Det är av den anledningen vi gjort stresshantering och rehabilitering till vår spetskompetens. Vi är en trygg hand att hålla i för företag som håller ett högt tempo, men samtidigt vill ha välmående och friska medarbetare och därmed ligga i framkant på morgondagens arbetsmarknad.

En annan unik fördel med vår företagshälsovård är att alla våra specialistkompetenser står redo att hantera alla tänkbara behov av sjuk- och hälsovård du och dina medarbetare kan behöva, både inom ramen för företagshälsovård och privat.

Allt under samma tak och utan långa väntetider.Intresseanmälan

Grundabonnemang

500 kr/anställd/år (minst 7.000 kr)


Med ett grundabonnemang på Sturebadet Läkarmottagnings företagshälsa har du och ditt företag en trygg samarbetspartner i allt som har med hälsa att göra. Här kan du se vad som ingår och vid behov har du alltid snabb och smidig tillgång till alla våra övriga tjänster och åtgärder. 

Årlig genomgång 

Varje år gör vi en avstämning för att kartlägga arbetsplatsen och tillsammans med er komma fram till en plan för att undanröja eventuella problem och skapa en god arbetsmiljö och hälsosituation för både arbetsgivare och medarbetare. Genomgången är individuell för varje företag men har alltid samma utgångspunkt, att bistå med stöd och kunskaper för ett hållbart arbetsliv. 

Rådgivning

Ditt företag har obegränsad tillgång till rådgivning inom allt som har med hälsa och arbetsmiljö att göra. Detta gäller såväl chefer som medarbetare.

En och samma kontaktperson

Ditt företag har en dedikerad kontaktperson hos oss som även är er företagssköterska och rehabkoordinator. Du slussas aldrig runt mellan olika avdelningar utan når alltid den person hos oss som bäst känner just ditt företag.

Rabatterad prislista

Med vårt grundabonnemang har ditt företag tillgång till alla våra tjänster och åtgärder vid behov. Exempel på tjänster kan du läsa mer om i menyn här ovanför men i din rabatterade prislista hittar du många fler.

Sammanställning till Försäkringskassan

Att ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan kan vara lika krångligt som det låter. Därför sammanställer vi hela underlaget till ansökan så att ditt företag kan få tillbaka 50% av kostnaden för de eventuella insatser som gjorts under året. Du kan läsa mer om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd på www.fk.se.


Intresseanmälan


Inom kort lanserar vi ytterligare två abonnemang som inkluderar en rad tjänster där vi har en mer framåtlutad och proaktiv relation till ditt företag. På så sätt blir vi en ännu tryggare hand att hålla i för högpresterande företag som vill hålla ett högt tempo, men samtidigt vill ha välmående och friska medarbetare.

Rehabilitering

Stress är en av vår tids största samhällsproblem och ju tidigare man agerar desto snabbare blir återhämtningen.

Vårt team på Sturebadets Företagshälsa har en omfattande kompetens att hantera stressrelaterad ohälsa och kan på ett respektfullt sätt hjälpa en medarbetare tillbaka.

Rehabiliteringen inleds med ett kartläggningssamtal hos rehabkoordinatorn. Efter det första samtalet diskuteras vidare åtgärder med dig som arbetsgivare. Även våra andra professioner utvärderar och bedömer vilka behov som finns.

Vi undersöker alltid om det kan finnas rent fysiska orsaker bakom utmattningen, som till exempel blodbrist, ämnesomsättningsproblematik eller rubbningar i sköldkörteln.

Den samlade bedömningen leder till en rehabiliteringsplan som skapas i nära samarbete med dig som arbetsgivare, där målet är återgång till arbete så snart det är möjligt.

Rehabkoordinatorn är kontaktperson för både dig som arbetsgivare och medarbetaren under hela rehabiliteringsprocessen.


Intresseanmälan

Stress och sömn

Det mest effektiva sättet att bearbeta stress är proaktiv stresshantering, d.v.s. innan det blivit ett problem. Sömnproblem är ett av de vanligaste symtomen på stress. Där har du som arbetsgivare en stor roll att fånga upp medarbetare som riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Vi är bara ett samtal bort som stöd för dig. En medarbetare med rätt verktyg och kännedom har möjlighet att förebygga de flesta fall av utmattningssymtom.


Sömnskola

 • Kartläggning av sömnkvalitet och sömnvanor
 • Sömnens fysiologi och sömnhygien
 • Bashälsans betydelse
 • Risk- respektive friskfaktorer för god sömn
 • Psykologiska och konkreta verktyg för bättre  återhämtning och sömn
 • Praktiska övningar och hemuppgifter ingår


Individuell stresshantering

 • Kartläggning av arbetsliv, privatliv, hälsa och stresssymptom (KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale)
 • Stressresponsen och dess fysiologi
 • Risk- respektive friskfaktorer för ett hållbart liv
 • Psykologiska och konkreta verktyg för stressreduktion och ökad kapacitet
 • Utrymme för reflektion och framtagande av livsriktning enligt ACT (Acceptance and commitment training)
 • Praktiska övningar och hemuppgifter ingårHälsoundersökningar

Hälsoundersökningar är alltid första steget för att ta reda på hälsoläget i företaget. Undersökningen är grunden till det preventiva arbete som hjälper en medarbetare att fortsätta vara frisk och vital. Hälsoundersökningar ger också en möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka om något är fel, och gör det möjligt att i god tid sätta in åtgärder och förhoppningsvis avhjälpa problemet.

Våra hälsoundersökningar kartlägger medarbetarens hälsa i förhållande till livsstilsvanor, medicinska faktorer samt psykosociala- och fysiska faktorer i arbetslivet. Medarbetaren får en individuell sammanställning av hälsoundersökningen och du som arbetsgivare får en sammanställning på organisationsnivå som kan användas som ett underlag för ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete. Därför räknas hälsoundersökningar som en skattefri förmån.

Förutom våra ordinarie hälsoundersökningar erbjuder vi även lagstadgade hälsoundersökningar och nyanställningsundersökningar.


Hälsoprofilbedömning

Genomgång av besvarad enkät med företagssköterska.

Kontroller:
 • Längd/vikt/midjemått/BMI
 • Blodtryck/Puls
 • Lungfunktion (Vitalografh)
 • Konditionstest

Venös provtagning:

 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Blodvärde


Medium

Inkl. Hälsoprofil- och Arbetsplatsprofilbedömning. Genomgång av besvarad enkät med sjuksköterska.

Kontroller:

 • Längd/vikt/midjemått/BMI
 • Blodtryck/puls
 • Lungfunktion (Vitalografh)
 • Konditionstest
 • EKG 
 • Synscreening (vid behov)

Venös provtagning:

 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Blodstatus
 • SR (sänka)
 • Leverstatus
 • Järnvärde
 • Njurfunktion
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (ingår för män över 40 år)

Ett uppföljande läkarbesök ingår alltid där samtliga tester och provresultat återkopplas.


Large

Inkl. Hälsoprofil- och Arbetsplatsprofilbedömning. Genomgång av besvarad enkät med sjuksköterska.

Kontroller:

  • Längd/vikt/midjemått/BMI
  • Lungfunktion (Vitalograph)
  • Konditionstest
  • Syn- och hörselscreening, vid behov
  • EKG 
  • Avföringsprov (endast vid >50 års ålder)

  Venös provtagning:

  • Blodfetter
  • Blodsocker (utökade prover)
  • Blodstatus
  • B12
  • SR (sänka)
  • Folsyra
  • Leverstatus (utökade prover)
  • Järnvärde (utökade prover)
  • Njurfunktion (utökade prover)
  • Sköldkörtelprov
  • Prostataprov (ingår för män över 40 år)
  • Testosteron (ingår för män över 40 år)
  • D-vitamin (ingår för kvinnor)

  Ett uppföljande läkarbesök ingår alltid där samtliga tester och provresultat återkopplas.  Intresseanmälan

  Övriga tjänster


  Krishantering

  Vare sig det handlar om trauma på arbetsplatsen eller privatlivet erbjuder vi en avancerad form av krishantering som hjälper individer eller organisationer som drabbats att komma på fötter igen. Vårt team kommer till er, eller så kan de berörda partnerna kommer till vår mottagning.

  Utbildningar

  Utveckling är viktigt och vi erbjuder därför en rad utbildningar som kan passa just er organisation och hjälpa er i vardagen och yrkeslivet.

  Chefsstöd

  Vi har kompetenta resurser som kan fungera som bollplank och coacher och ge handledning och stöd. Vi hjälper personer i ledande position att reflektera över sin roll och sitt ledarskap.

  Praktiska kurser – HLR/Första hjälpen

  Vi erbjuder kurser i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen, som ger er ovärderlig kunskap och trygghet såväl i privatlivet som under arbetsdagen.

  Beroendevård

  Beroenden av olika slag är vanligt förekommande på arbetsplatser. Vi hjälper arbetsgivaren med det svåra samtalet och erbjuder allt ifrån avvänjningsprogram till behandling.

  Övrigt

  Vaccinationer (beställningsvara) och tester (Covid-19).  Intresseanmälan

  Öppettider
  Måndag – Fredag: 08.00–17.00
  Alla öppettider
  Hitta hit
  Humlegårdsgatan 17
  114 46 Stockholm
  Kontakta oss
  Telefon: 08-545 671 30
  Telefontider 08:00–16:00
  (lunchstängt 12:00–13:00)