Intresseanmälan

En av Sveriges mest tillgängliga och heltäckande hälsotjänst

Det viktigaste du har är din hälsa och den bör du ta hand om. Med Hälsoabonnemanget kan du varje år genomföra en omfattande och djupgående medicinsk hälsoundersökning som ger dig en tydlig bild av ditt allmänna hälsotillstånd.

Målsättningen är inte bara att du ska vara frisk och må bra, utan det är även att få råd och stöd i hur du kan uppnå en god livskvalité.

Med Hälsoabonnemanget kan du förebygga ohälsa och upptäcka eventuella problem långt innan du får symtom.

  • Mycket omfattande och djupgående medicinsk hälsoundersökning en gång per år

  • Genomgång av dina testresultat med en dedikerad personlig läkare som gör en hälsoplan för året

  • Fria besök hos en allmänläkare på mottagningen inom 48 timmar

  • Tillgång till ett av Sveriges bredaste utbud av specialistläkare inom tolv områden

Hälsoundersökningen kan anpassas utifrån dina preferenser, men vi erbjuder cirka 40 olika blodanalyser, EKG, blodtryck, undersökning av lungor, konditionstest, syn-och hörselkontroll, BMI och midjemått. En allmänläkare går igenom och förklarar dina provsvar och undersökningsresultat. Detta är grunden till din individuella hälsoplan som en allmänläkare tar fram i samråd med dig.

Med vårt Hälsoabonnemang har du ett dedikerat personligt vårdteam som känner dig och dina behov. Du kommer så långt det är möjligt utifrån dina behov att träffa samma person vi dina besök. Med Hälsoabonnemanget är alla dina besök hos allmänläkare kostnadsfria och du slipper onödiga väntetider. Om du behöver besöka en läkare får du oftast tid inom 48 timmar på vardagar. Du får dessutom ett direkt VIP-nummer till oss för att snabbt få svar på frågor och konsultation om du exempelvis befinner dig på annan ort.

Med Hälsoabonnemanget får du även tillgång till alla våra specialistläkare som täcker 12 specialistområden. Vi kan snabbt erbjuda tid till följande specialister på vår läkarmottagning: Kardiolog, Ortoped, Gynekolog, Endokrinolog, Öron näsa hals läkare, Reumatolog, Gastroenterolog, Invärtesmedicin, Neurolog, Njurmedicin, Allergolog och Lungläkare. I Hälsoabonnemanget ingår dessutom en pott på 3,000 kr/år som du kan nyttja utifrån ditt vårdbehov.

20 000 kr/år

Tillval Hälsoabonnemang

Vi erbjuder dig mer omfattande utredningar som ger dig djupa insikter om ditt mående.
Vi använder en rad metoder för att bedöma ditt nuvarade hälsotillstånd och för att upptäcka risktillstånd samt ohälsa i ett tidigt stadium. Bland tillvalen finns helkroppsundersökning med magnetkamera, ultraljud, arbetsprov för hjärta, dietistkontakt, stresshantering samt specialistläkarbesök. Du kan använda din pott fritt bland tillvalen.

Hela kroppen
Magnetkameraundersökning innebär en så kallad helkroppsundersökning, vilket innefattar undersökning av hjärnan inklusive hjärnans blodkärl, hals, lungor, buk, skelett samt bäcken (inklusive urinblåsa och prostata, alternativt äggstockar och livmoder).

Rörelseapparaten
Besök vår ortoped som bland annat analyserar dina träningsskador, bedömer och behandlar.

Magen
Vi erbjuder både koloskopi och gastroskopi i samspel med Östermalms Specialistläkarmottagning.

Koloskopi innebär undersökning av tjocktarmen för att påvisa bland annat tumörer, polyper, tarmfickor samt inflammation.

Gastroskopi innebär undersökning av matstrupe och magsäck för att påvisa eventuell inflammation, reflux, magmunsbråck, sår eller tumörer.

Hjärtat
Screening-undersökning av ditt hjärta och blodkärl innefattar arbets-EKG, ultraljud av hjärtat (ekokardiografi) samt ultraljudsundersökning av halskärlen, bukaorta, bukartärer samt lårbensartärer.

Ett arbets-EKG testar hur hjärtat mår under ansträngning på cykel hos oss och kan påvisa eventuell syrebrist i hjärtat eller rytmrubbning under ansträngning. Ett ultraljud av hjärtat visar hjärtats storlek, pumpförmåga samt hjärtklaffarnas funktion och utseende.

Ett ultraljud av blodkärlen kan påvisa eventuell åderförfettning/kärlförträngning.

Du får även genomföra ett långtids-EKG som påvisar eventuell rytmrubbning såsom förmaksflimmer eller extraslag.

Kosten
Vi samarbetar med legitimerade dietister på Belly Balance som kan hjälpa dig med besvär som födoämnesallergier, IBS samt övriga magtarmsjukdomar.

Motion och livsstil
Vi erbjuder stöd i livsstilsförändring och stresshantering. Du kan välja mellan tre tillfällen med personlig tränare på Sturebadet gym eller tre tillfällen med hälsocoach/beteendevetare. Din personliga tränare bidrar med stöd inom motion och träning. Din hälsostrateg/beteendevetare bidrar med stöd i livsstilsförändring och stresshantering.

För dig som är kvinna
Med Klimakteriepaketet får du två möten med din Gynekolog samt provtagning. Du kan även genomföra ditt årliga gynekologbesök hos oss.

Intresseanmälan

Avtal

Fullständiga avtal och villkor för vårt hälsoabonnemang hittar du här.

AVTAL HÄLSOABONNEMANG