Varukorg

Epostadress*
Förnamn*
Efternamn*
Företag
Födelsedatum*
Adress*
Postnr*
Ort*
Land*
Telefon/Mobil*

Betalsätt

Totalt:
0 SEK
Läs mer
Betala

Förebyggande vård

Förebyggande vård är ett sätt att "mota Olle i grind" och kan hjälpa dig nå din fulla hälsopotential. Att göra hälsoundersökningar med jämna mellanrum kan t.ex. vara ett bra sätt att upptäcka problem, långt innan du fått några symtom. Här hittar du även mer inriktade utredningar och åtgärder inom specifika områden man kan uppleva besvär av eller oroa sig för, men inte vet var man vänder sig. De paketeras med fast pris och inkluderar alla provtagningar och besök som behövs för att du ska få svar på om det finns ett annalkande problem och vad nästa steg i så fall är, eller om du har oroat dig helt i onödan.

Sidan kommer fyllas på med fler paket inom kort, så titta gärna in igen om du inte hittar det du söker idag.

Klimakteriepaket

Vid 45 – 55 års ålder drabbas alla kvinnor av brister och störningar i hormonbalansen i samband med sin menopaus. Det kan orsaka symtom som t.ex. trötthet, sömnsvårigheter, värmevallningar, nattliga svettningar och svårighet att hålla vikten. De symtom man får och hur mycket man drabbas är helt individuellt, vilket gör att det inte finns någon enskild behandling som fungerar lika bra för alla.

Vårt unika klimakteriepaket är därför utformat för att kunna individanpassa en behandling för just dig och dina besvär.

Innehåll

Möte 1: Du träffar en gynekolog hos oss som lyssnar och noggrant går igenom hur du mår och din historia. Samtalet är viktigt för att reda ut vilka prover som ska tas och att de är anpassade efter just din problematik.

Provtagning: Du tar ett antal blodprover för att säkrare veta vilken obalans just du har.

Möte 2: Via telefon gör läkaren en genomgång av vad vi har funnit och vilken behandling som kommer hjälpa dig bäst.

Möte 3: För att säkerställa att behandlingen ger önskad effekt och att du mår bra, bokar vi in ett uppföljningsmöte på Läkarmottagningen efter ca 3 månader. Beroende på behandling är det ibland inte nödvändigt eller så kan det räcka med ett telefonsamtal. Därför inkluderas inte Möte 3 i priset.

Resultat 

Ibland hittar vi tecken på premenopaus eller menopaus och föreslår då substitutionsterapi. Ofta föreslår våra läkare även bioidentiska hormoner för att du ska må så bra som möjligt. Utredningen syftar även till att utesluta allvarliga sjukdomar i underlivsorganen.


Pris 3.500 kr (exkl. behandling och eventuella läkemedelslicenser)

Ring för att boka: 08-545 671 30

Hälsoundersökning
Vi erbjuder en av marknadens mest omfattande och djuplodande hälsoundersökning. Den består av tre moment som ger dig en komplett bild av ditt hälsoläge. Inför hälsoundersökningen fyller du i en utförlig hälsodeklaration. Under ditt första besök samtalar du med en av våra sjuksköterskor om livsstil och hälsa med din hälsodeklaration som utgångspunkt. Vi mäter din längd, vikt, midjemått och BMI. Du får också genomgå syn- och hörseltest, lungfunktionstest, blocktrycksmätning och vilo-EKG. Vi tar ett blodprov och du får även lämna ett urinprov. För dig som är över 50 år ingår ett avföringsprov. Om du är man och över 40 år erbjuder vi dig ett prostataprov (PSA). Det är under detta besök som du också genomför konditionstestet om du valt ett sådant.

Under ditt andra besök förklarar vår specialistläkare för dig vad dina labratoriesvar och undersökningsresultat betyder och hur de inverkar på din hälsa. Du får med dig en sammanställning på alla prover. Utifrån din hälsodeklaration följer specialistläkaren upp samtalet om livsstil och hälsa från det första besöket. Vi detta besök får du även genomgå en grundlig läkarundersökning och får vid behov rekommendationer om lämplig uppföljning.

Pris med konditionstest 4.950 kr
Pris utan konditionstest 3.950 kr

Ring för att boka: 08-545 671 30
Stresshantering

Upplever du en känsla av otillräcklighet i vardagen och livet i stort? En obalans mellan tillvarons krav och resurser kan leda till en spiral av återhämtningsbrist och stressymptom som till exempel problem med sömn, koncentration, humör, överkänslighet för sinnesintryck samt bristande motivation och energi. Såväl vår kognitiva som fysiska och känslomässiga kapacitet påverkas.

Vi kan alla drabbas av stressrelaterad ohälsa i någon grad, oavsett ålder, typ av sysselsättning och privat situation. Det hoppfulla är att vi idag har både kunskap och erfarenhet av hur vi kan förebygga dessa tillstånd samt underlätta läkning när det väl resulterat i ohälsa.

Innehåll

Programmet är upplagt på 8 tillfällen à 60 minuter.

Vi inleder med en kartläggning av ditt privatliv, arbetsliv, hälsa och livsstil. Kartläggningen sker via samtal samt etablerade frågeformulär för screening av din stressnivå. Därefter enas vi om en målsättning för insatsen. Varje tillfälle innehåller en teoridel om stress och hälsa som anpassas helt efter just dig. Du kommer lära dig konkreta verktyg och mentala strategier för stresshantering. Mellan varje tillfälle får du praktiska övningar eller förhållningssätt att träna på som vi sedan följer upp. Programmet leds av hälsoutvecklare/beteendevetare som är specialiserad på området med 20 års erfarenhet av förändringsarbete och beteendeförändring.

Förhållningssättet är coachande samt utgår från ACT (Acceptence and commitment training). Kartläggningen sker via KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) samt PSS (Perceived Stress Scale). Allt är väl förankrat inom forskning för stressrelaterad ohälsa och förändringsprocesser.

Resultat

Efter programmet kommer du ha ökad förståelse för dina symptom och reaktioner och framför allt veta hur du ska hantera inre och yttre stress för att vara hållbar både på och utanför arbetet. Vi har mångårig erfarenhet och många exempel på personer som genomgått programmet med mycket positiva resultat på hälsa och vitalitet.

Pris

13.500 kr exkl. moms om ditt företag betalar (12.500 kr vid FHV-avtal med oss)
15.625 kr inkl. moms om du betalar som privatperson

Ring för att boka: 08-545 671 30

Klimakteriepaket

Hälsoundersökning

Detta ingår i din hälsoundersökning:

Stresshantering