2022-08-25

Jo, upptäcker vi i tid riskfaktorer för allvarliga sjukdomar och kroniska folksjukdomar så kan vi förebygga eller skjuta allvarliga konsekvenser på framtiden, till och med bota många av dessa sjukdomar.

I Sverige är det accepterat att göra mammografi, PSA (prostataprov) och på många håll screening av tjocktarms- och ändtarmscancer för att tidigt upptäcka cancer, men det är inte allmänt accepterat att göra hälsokontroller avseende blodtryck, blodsocker och blodfetter. Om dessa är höga ger de under många år inte några symtom, som leder till besök på vårdcentralen, så när de upptäcks kan redan organ ha skadats. Om vi upptäckte tidiga förändringar skulle vi kunna erbjuda förebyggande behandling och på så sätt ge många ett längre och friskare liv utan hjärtkärlsjukdom, stroke, njursvikt, demens och associerade cancersjukdomar. Jag anser också att det är viktigt att, om vi inte har en vårdkontakt, göra hälsokontroller när vi blir äldre, och då även kontrollera blodstatus, njur- och levervärden samt superkänsligt CRP.

Många vårdcentraler, tex i Stockholms län erbjuder inte hälsokontroller, eftersom de inte ersätts för kostnaderna som andra besök. Våra vanliga folksjukdomar drabbar allt yngre personer, dvs redan i 40 års åldern. Riktade blodtester kan ge svar på frågan: har jag diabetes eller förstadium till diabetes, eller har jag riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom (tex hjärtinfarkt, stroke), demens eller vissa cancerformer. Fertila kvinnor skulle kunna få svar på om trötthet beror på järnbrist och kvinnor med utmattning och kronisk trötthet om detta beror på sköldkörtelsjukdom, järnbrist, B12 brist eller högt calcium. Östrogenbrist vid klimakteriet kan också ge trötthet och hjärndimma. Högt blodtryck kan tex bero på insulin-okänslighet, stresshormoner, kronisk stress och njursjukdom. Bra att kolla om man har högt blodtryck. Är man överviktig och har stor mage kan leverprover och höga triglycerider avslöja fettlever. Även det är viktigt att veta. Är MCV (information från blodstatus) och HDL-kolesterol höga så kan det vara tecken på ett skadligt alkoholintag. Höga levervärden kan ytterligare stärka den misstanken. Skäl nog att minska intaget eller helt sluta.

Våra vanligaste folksjukdomar är kopplade till livsstilsfaktorer och ärftlighet tex kraftig övervikt, högt blodtryck, diabetes typ 2, prediabetes, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdom inkl. hjärtinfarkt och stroke samt demens. Dessa kan om man upptäcker dem tidigt förebyggas, skjutas på framtiden och mildras eller till och med botas om man ändrad sina vanor till mer hälsosamma i bland i kombination med mediciner. Detta gäller också artros och KOL samt ångestsyndrom och vissa vanliga cancerformer, som upptäcks tidigt.

Sammanfattningsvis kan ett läkarbesök och blodprover ge svar på flera frågor, som vi ställer om vår hälsa. Blodprover och läkarundersökning kan dock inte garantera att man är frisk i alla avseenden även om de kan utesluta eller diagnostisera de vanliga folksjukdomarna och de specifika sjukdomarna, som man undersökt. Tidiga tecken på sjukdom, som fortfarande är utan symtom, kan behandlas med bättre resultat än om man väntar till symtomen för dig till sjukvården.

Stockholm den 9 augusti, 2022
Kerstin Brismar

Läs mer om vårt Hälsoabonnemang här
Läs mer om våra Hälsoundersökningar här