2022-08-16

Sommaren är här och för många av oss innebär det snart en paus från våra vardagsmönster och möjlighet till välförtjänt vila, kanske den längsta sedan förra sommaren. Underbart – eller hur!? Hur är det med förväntningarna på hur semestern ska bli – är de realistiska? Kan du få in en sund flexibilitet utan att slå knut på dig själv? För många av oss kan det vara välgörande att stämma av bilden av semestern både med oss själva och familjen/umgänget innan det är dags.

Allt för att undvika onödig frustation och stress med osynkade föreställningar om vad, när, hur och i vilket tempo ledigheten ska spenderas. Forskning visar även att det finns fördelar med att dela upp semestern i flera kortare delar eftersom återhämtningseffekten generellt försvinner efter bara några dagar oavsett längden på ledigheten, så bara att njuta på oavsett om du har en lång skön sammanhängande ledighet eller behövt dela upp den i flera delar. Men vet du vad som verkligen ger dig vila och har du möjlighet att få in det? Vad kännetecknar en bra återhämtning? Ja lite enkelt kan man säga att det är allt som är fritt från negativ stress och yttre krav och förväntningar. En aktivitet, en stund eller ett sammanhang där du känner dig närvarande; som ger inspiration, lugn, energi. Detta gäller ju för återhämtning generellt, och det som blir lite specifikt för sommar semestern är ofta att vi har mer tid för sådant vi njuter av.

Tips för den viktiga vilan:

– Planera in nedvarvning och ett något lugnare tempo veckan före semestern om du har möjlighet, på så vis kan du tillgodogöra dig ledigheten med mer kvalitet från start. Ett tips är också att börja semestern mitt i veckan och även komma tillbaka mitt i veckan.

– Prioritera planering, där utrymme finns för spontanitet och att hinna känna efter vad dagen bjuder.

– Stäm av förväntningar och behov men den/dem du ska tillbringa semestern med i god tid. Det är farligt lätt att det tas för givet att vi är mer synkroniserade än vad vi tror, kanske allra helst med våra närmaste.

– Får du in bra balans mellan aktiv vila – tex göra något i naturen, fysisk aktivitet, lek, spel, kreativt skapande/pysslande, uppleva nya saker och miljöer och det man inom hjärnforskningen kallar Down time; ”bara-var-tid”?

– Variation; försök att i möjligaste mån göra sådant/vara i sådan miljö som bryter av från din vardag.

– Ett hett tips; spendera tid utomhus och i naturen så mycket du kan eftersom vi ofta har brist på uteliv till vardags.

– Fysisk aktivitet och träning; ofta faller det sig naturligt att röra sig på ett annat sätt under sommarsemestern. Du kanske inte har tillgång till ditt gym eller de pass du vanligtvis går på. Variation är bra! Låt det vara så och acceptera en eventuell minskning eller ökning av fysisk rörelse under denna korta period. Oavsett brukar det göra gott. Om du tränar hårt i vardagen är det bra med den här formen av lägre belastning. Tränar du kanske för lite i vardagen pga tids/motivationsbrist är det ju ett gyllene tillfälle att komma igång med nya vanor nu när du har mer tid.

– Låt sysslor ta tid. Dra ner på ambitionsnivåer som handlar om att visa upp för andra, träna dig i att våga utgå från dig själv.

Vi önskar dig en riktigt skön och påfyllande sommar och semester!

Annika Fahlén Hälsoutvecklare