Privatläkare2024-02-26T15:55:13+00:00

Din privatläkare

Vi tror på kontinuitet i vården. Genom att få träffa samma läkare vid varje kontinuerligt besök skapar vi en trygg och förtroendefull relation.

Vi ser fram emot att bli din vårdgivare på din resa
mot en hälsosammare framtid.

08 – 545 671 30
Hälsoabonnemang

På Sturebadets Läkarmottagning har du tillgång till privatläkare i Stockholm med specialistkompetens inom en rad olika områden.

privatläkare

Slipp långa väntetider och få tillgång till de bästa privatläkarna inom respektive område som faktiskt bryr sig om din hälsa och välbefinnande.

Värdesätter du specialistkompetens, hög service, lång erfarenhet och snabb tillgång till konsultation med läkare
erbjuder vi på Sturebadets Läkarmottagning en privat sjukvård av absolut toppklass där din hälsa alltid går först.

Vår läkarmottagning hittar du på Humlegårdsgatan 17 på Östermalm i Stockholm.
Vill du boka ett läkarbesök kan du göra det direkt på telefon eller via mail. Välkommen!

08 – 545 671 30
Våra specialistläkare
Hälsoabonnemang

Privatläkare i Stockholm – Sturebadets Läkarmottagning

På Sturebadets Läkarmottagning får du som privatperson eller företag tillgång till privat sjukvård i Stockholm som håller hög kvalité där vi erbjuder privatläkare med specialistkompetens inom ett flertal områden. Vi strävar alltid efter att kunna tillhandahålla bästa möjliga vård där du som kund alltid står i första rummet.

Vi är en lyhörd och flexibel vårdgivare där vi efter dina specifika önskemål kan ta fram skräddarsydda hälsoabonnemang för just det du vill ha. På Sturebadets Läkarmottagning ser vi till att du får träffa en privatläkare så fort som möjligt utan långa väntetider. Går du kontinuerligt till vår mottagning ser vi till att du får träffa samma läkare för att få bästa möjliga kontinuitet i din vård och behandling.

Vi ser till att du får rätt typ av behandling oavsett vård du eftersöker. Våra privatläkare har lång erfarenhet inom sitt medicinska område. Du kan känna dig helt säker på att du får rätt hjälp och att din hälsa alltid är högsta prioritet. Har vi inte möjlighet att erbjuda den vård/behandling du eftersöker på vår mottagning har vi etablerade samarbeten med flera professionella vårdgivare som vi kan remittera dig till.

 • Du kan boka tid som företag och privatperson både genom en sjukvårdsförsäkring eller privat.

 • Med våra privatläkare som besitter specialistkompetens med lång erfarenhet får du tillgång den bästa vården inom områden.

 • Givetvis erbjuder vi även vård vid enstaka tillfällen där du då betalar för den behandling/vård du får vid behandlingstillfället.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar

 • Stress & livsstil

 • Kosthållning

 • Endokrinologi

 • Gastroenterologi

 • Gynekologi

 • Psykisk ohälsa

 • Sköldkörtelproblem

 • Öron-näsa-hals

 • Luftvägsproblem

 • Migrän- och huvudvärk

 • Rörelseapparaten

Det viktigaste du har är din hälsa och den ska du ta hand om. Målsättningen är inte bara att du ska vara frisk, utan även få råd om hur du kan må ännu bättre.

Privat sjukvård med hälsoabonnemang

Vi erbjuder vårt hälsabonnemang där du varje år gör en mycket omfattande och djupgående hälsoundersökning som ger en tydlig bild av ditt nuvarande hälsotillstånd.

På så sätt kan sjukdomar förebyggas och eventuella medicinska problem upptäckas i tid, vilket gör att vi kan sätta in rätt behandling i ett tidigt stadie.

Med hälsoabonnemanget får du en helhetslösning, där förebyggande vård och tidig upptäckt är i fokus, med tillgång till både primärvård och specialistvård.

Detta ingår i vårt hälsoabonnemang

 • En årlig omfattande hälsoundersökning
  En noggrann medicinsk undersökning utförs årligen för att bedöma ditt allmänna hälsotillstånd. Det inkluderar cirka 40 olika blodanalyser, EKG, blodtrycksmätning, lung- och konditionsundersökning, syn- och hörselkontroll samt BMI och midjemått.

 • Personlig hälsoplan
  Efter genomgång av testresultaten skapas en individuell hälsoplan för året av en dedikerad personlig läkare i samråd med dig.

 • Fri tillgång till allmänläkare
  Du har fria besök hos en allmänläkare på mottagningen, med möjlighet att få tid inom 48 timmar på vardagar.
 • Tillgång till specialistvård
  Du har tillgång till ett brett utbud av specialistläkare inom tolv olika medicinska områden. Ett fritt besök per år ingår till valfri specialistläkare på Sturebadets Läkarmottagning, alternativt tre besök hos en hälsostrateg.

 • Dedikerat vårdteam
  Du har tillgång till ett personligt vårdteam som känner dig och dina behov. Du kan oftast träffa samma person för kontinuitet och trygghet.

 • VIP-service
  Du får ett direkt VIP-nummer för snabb åtkomst och konsultation om du behöver hjälp eller rådgivning, även om du befinner dig på annan ort.

Sturebadet Läkarmottagnings
heltäckande hälsotjänst
20.000 kr
per år

INTRESSEANMÄLAN

Vårt hälsoabonnemang – tillgängligt för dig oavsett var du bor

Med hälsoabonnemanget kan sjukdomar förebyggas och eventuella problem upptäckas långt innan du har fått några symptom. Hälsoabonnemanget utarbetas efter dina premisser och behov där du har möjligheten att antingen betala årligen eller debetala abonnemanget månadsvis. Med hälsoabonnemanget får du tillgång till högklassig vård utan väntetider, vilket innebär att du snabbt kan få den vård du behöver.

Privat läkarmottagning i Stockholm med bred specialistkompentens

Sturebadets Läkarmottagning erbjuder dig tillgång till 30 läkare med specialistkompetenser inom 12 medicinska områden. Alla läkare oavsett medicinskt område tillhör de mest erfarna inom sitt kompetensområde. Att vi besitter bred medicinsk kompetens innebär att vi både kan erbjuda dig vård och behandlingar inom flera områden men också att kunskap mellan olika specialistläkare utbyts spontant på vår läkarmottagning vilket leder till bättre omvårdnad och behandling av dig och din hälsa.

 • Allergologi och lungmedicin

 • Allmänmedicin

 • Allmänpsykiatri

 • Endokrinologi

 • Gastroenterologi

 • Gynekologi

 • Kardiologi

 • Neurologi

 • Njurmedicin

 • Ortopedi

 • Reumatologi

 • Öron-näsa-hals

Sturebadets Läkarmottagning kan alltid hjälpa dig om du är sjuk, om intyg måste utföras eller om du behöver genomföra någon typ av vaccination.

Har du frågor gällande, specialistläkare läkarbesök, hälsoabonnemang, hälsoundersökningar eller intyg är du alltid välkommen att kontakta oss.

Boka tid hos en privatläkare utan remiss i Stockholm

På Sturebadets Läkarmottagning kan du boka tid med privatläkare och vi ställer inget krav på remiss. När du bokar privatläkare utan remiss betalar du själv för den omvårdnad eller behandling vi erbjuder samt eventuell provtagning, röntgen, eftervård etc.

Vi ger den vård eller behandling du behöver direkt utan väntetid så att du inte behöver kompromissa med din hälsa eller välbefinnande.

08 – 545 671 30
Våra specialistläkare

FAQ – Privatläkare Stockholm

Vad kostar en privatläkare?2024-02-26T07:07:32+00:00

Kostnaden för en privatläkare varierar beroende på vilken typ av specialistläkare du ska besöka och vilken typ av vård eller behandling som ska sättas in. Har du sjukvårdsförsäkring kan hela eller delar av kostnaden för behandling/vård täckas. Ett nybesök hos våra specialistläkare kostar från 3300 kr.

Kan privatläkare skriva remisser?2024-02-22T14:17:21+00:00

Legitimerad vårdpersonal samt läkare som är under utbildning kan utfärda remisser.

Hur bokar jag en tid med privatläkare på Sturebadets Läkarmottagning?2024-02-22T14:18:03+00:00

För att boka tid med någon av våra specialistläkare kan du ringa direkt till vår växel på 08-545 671 30 eller kontakta oss på mail: info@sturebadetlakarmottagning.se.

Vilka fördelar finns med privat sjukvård?2024-02-26T07:08:58+00:00

Det finns flera fördelar med att ha privat sjukvård. En fördel som är mycket uppskattad är att väntetiden i de allra flesta fall är mycket kortare vilket gör att du kan få den vård du behöver direkt.

Med privat sjukvård ges också mer tid till dig som patient vilket innebär att privatläkaren kan utföra längre konsultationer, förklara mer utförligt kring medicinska termer och behandlingar. Du får också kontinuerligt träffa samma vårdpersonal som lär känna dig och ditt vårdbehov.

Kan jag boka tid hos en privatläkare med min sjukvårdsförsäkring?2024-02-26T07:10:23+00:00

Ja, det är möjligt att boka tid hos en privatläkare och använda din sjukvårdsförsäkring för att täcka hela eller delar av kostnaden för vård eller behandling du mottar. Kontakta oss för att boka en läkartid via din sjukvårdsförsäkring.

Intresseanmälan

Till toppen