Hälsoabonnemang

En av Sveriges mest moderna och heltäckande hälsotjänst: 20 000 kr/år

Det viktigaste du har är din hälsa och den ska du ta hand om. Med Hälsoabonnemanget gör du varje år en mycket omfattande och djupgående medicinsk hälsoundersökning som ger dig en tydlig bild av ditt allmänna hälsotillstånd. Målsättningen är inte bara att du ska vara frisk, utan även få råd om du kan må ännu bättre. Med Hälsoabonnemanget kan sjukdomar förebyggas och eventuella problem upptäckas långt innan du har fått några symtom.

  • Grundlig hälsoundersökning en gång per år: Blodanalys, EKG, konditionstest med mera

  • Tillgång till personlig läkare, oftast inom 24 timmar, året om

  • Korta väntetider till våra egna specialistläkare

Undersökningen kan anpassas utifrån dina preferenser, men vi erbjuder cirka 40 olika blodanalyser, tar EKG och mäter blodtryck, undersöker lungor och kondition, kontrollerar syn och hörsel samt BMI och midjemått. En allmänläkare går igenom och förklarar dina provsvar och undersökningsresultat. Undersökningen ligger sedan till grund för den individuella hälsoplan som en allmänläkare tar fram i samråd med dig.

Med vårt Hälsoabonnemang har du ett dedikerat personligt vårdteam som känner dig och dina behov. Du kommer så långt det är möjligt utifrån dina behov att träffa samma person vid dina besök. Med Hälsoabonnemanget är alla dina besök hos allmänläkaren kostnadsfria och du slipper onödiga väntetider. Om du behöver besöka en läkare får du oftast en tid inom 48 timmar på vardagar. Du får dessutom ett direkt VIP-nummer till oss för att snabbt få svar på frågor och konsultation om du t.ex. befinner dig på annan ort.

Med Hälsoabonnemanget får du även tillgång till alla våra egna specialistläkare som täcker elva specialist områden. Vi kan snabbt erbjuda tid till följande specialister i våra egna lokaler: Kardiolog, Ortoped, Gynekolog, Endokrinolog, Öron näsa hals läkare, Reumatolog, Gastroenterolog, Invärtesmedicin, Neurolog, Njurmedicin, Allergolog och Lungläkare. I Hälsoabonnemanget ingår dessutom en pott på 3 000 kronor/år som du kan använda utifrån ditt vårdbehov.

Tillvalsundersökningar
Tillvalsundersökningar är mer omfattande utredningar som ger dig extra djupa insikter om din hälsa. Vi använder en rad metoder för att
bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd och för att upptäcka risktillstånd på ett tidigt stadium.

Magnetkamera 30 000 kr / En magnetröntgen kan ta bilder på nästan alla delar av din kropp. Undersökningen görs för att kunna utesluta förekomst av allvarliga sjukdomar på ett tidigt stadium.

Ultraljud och arbetsprover 15 000 kr / Med ultraljud undersöker specialistläkare halsens kärl och hjärtat för att bl.a. upptäcka
förträngningar och plack som kan orsaka stroke, klaffarnas utseende samt väggtjocklek.

VILLKOR