Hälsoabonnemang

En av Sveriges mest tillgängliga och heltäckande hälsotjänst

Intresseanmälan

Det viktigaste du har är din hälsa och den ska du ta hand om.

Med vårt Hälsoabonnemang gör du varje år en mycket omfattande och djupgående medicinsk hälsoundersökning som ger en tydlig bild av ditt allmänna hälsotillstånd.

Målsättningen är inte bara att du ska vara frisk, utan även få råd om hur du kan må ännu bättre.

Med vårt Hälsoabonnemang kan sjukdomar förebyggas och eventuella problem upptäckas långt innan du får symtom.

  • Mycket omfattande och djupgående medicinsk hälsoundersökning en gång per år

  • Genomgång av dina testresultat med en dedikerad personlig läkare som gör en hälsoplan för året

  • Fria besök hos en allmänläkare på mottagningen inom 48 timmar

  • Tillgång till ett av Sveriges bredaste utbud av specialistläkare inom tolv områden

Hälsoundersökning

Undersökningen kan anpassas utifrån dina preferenser i samråd med din sjuksköterska och läkare.
Vi erbjuder dig cirka 40 blodanalyser och utöver det så ingår undersökningar och kontroller som EKG, blodtryck, lungfunktionsmätning, syn-och hörselkontroll, midjemått, BMI och konditionstest.

En allmänläkare går igenom och förklarar dina provsvar och undersökningsresultat. Undersökningen ligger sedan till grund för den individuella hälsoplanen som allmänläkaren tar fram i samråd med dig.

Med vårt Hälsoabonnemang har du ett dedikerat personligt vårdteam som känner dig och dina behov. Du kommer så långt det är möjligt utifrån dina behov att träffa samma person vid dina besök. Med Hälsoabonnemanget är alla dina besök hos allmänläkare kostnadsfria och du slipper onödiga väntetider. Om du behöver besöka en läkare får du oftast tid inom 48 timmar på vardagar. Du får dessutom ett direkt VIP-nummer till oss för att snabbt få svar på frågor och konsultation om du exempelvis befinner dig på annan ort.

Med Hälsoabonnemanget får du även tillgång till alla våra specialistläkare som täcker 12 specialistområden. Vi kan snabbt erbjuda tid till följande specialister på vår läkarmottagning: Kardiolog, Ortoped, Gynekolog, Endokrinolog, Öron näsa hals läkare, Reumatolog, Gastroenterolog, Invärtesmedicin, Neurolog, Njurmedicin, Allergolog och Lungläkare. I Hälsoabonnemanget ingår dessutom ett fritt läkarbesök per år till valfri specialistläkare på Sturebadet Läkarmottagning alternativt tre besök hos hälsostrateg.

20 000 kr/år

Tillvalstjänster

Vi erbjuder dig mer omfattande utredningar som ger dig djupa insikter om ditt mående.Vi använder en rad metoder för att bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd och för att upptäcka risktillstånd samt ohälsa i ett tidigt stadium.
Du kan använda din pott fritt bland tillvalen.

LÄS MER

För hela din kropp
Magnetkameraundersökning innebär en så kallad helkroppsundersökning, vilket innefattar undersökning av hjärnan inklusive hjärnans blodkärl, hals, lungor, buk, skelett samt bäcken (inklusive urinblåsa och prostata, alternativt äggstockar och livmoder).

För ditt hjärtat
Screeningundersökning av ditt hjärta och blodkärl innefattar arbets-EKG, ultraljud av hjärtat (ekokardiografi) samt ultraljudsundersökning av halskärlen, bukaorta, bukartärer samt lårbensartärer. Du får även genomföra ett långtids-EKG som påvisar eventuell rytmrubbning såsom förmaksflimmer och extraslag.

För din rörelseapparat
Besök vår ortoped som bland annat analyserar dina träningsskador, bedömer och behandlar.

För din mage
Vi erbjuder både koloskopi och gastroskopi i samspel med Östermalms Specialistläkarmottagning. Koloskopi innebär undersökning av tjocktarmen för att påvisa bland annat tumörer, polyper, tarmfickor samt inflammation.
Gastroskopi innebär undersökning av matstrupe och magsäck för att påvisa eventuell inflammation, reflux, magmunsbråck, sår eller tumörer.

För din kost
Vi samarbetar med legitimerade dietister på Belly Balance som kan hjälpa dig med besvär som födoämnesallergier, IBS samt övriga magtarmsjukdomar.

För din motion och livsstil
Vi erbjuder stöd i livsstilsförändring. Du kan välja mellan tre tillfällen med personlig tränare på Sturebadet gym eller tre tillfällen med beteendetvetare/hälsostrateg.
Din personliga tränare bidrar med stöd inom motion och träning.
Din beteendevetare/hälsostrateg bidrar med stöd i livsstilsförändring, stresshantering och samtalsstöd.

För dig som kvinna
Med Klimakteriepaketet får du två besök med din Gynekolog samt provtagning. Du kan även genomföra ditt årliga gynekologbesök hos oss.

Intresseanmälan

Avtal

Fullständiga avtal och villkor för vårt hälsoabonnemang hittar du här.

AVTAL HÄLSOABONNEMANG
HEALTH SUBSCRIPTION AGREEMENT

Möjlighet att delbetala finns genom vår samarbetspartner Medical Finance

DELBETALA