Vi på Sturebadet Läkarmottagning är mycket stolta över möjligheten att få ta hand om din hälsa. Vi har nu 30 läkare som arbetar inom 12 specialistkompetenser. Alla våra läkare tillhör de mest erfarna inom respektive område och en stor fördel med vår bredd är det stora utbytet av kunskap som spontant sker när många olika specialistkompetenser möts på samma mottagning. Det viktigaste du har är din hälsa och den ska du ta hand om. Hos oss får du all hjälp att må bra nu och i framtiden. Välkommen att boka tid hos våra specialistläkare antingen via en sjukvårdsförsäkring eller privat.

AllaAllergologi och lungmedicinAllmänmedicinEndokrinologiGastroenterologiGynekologiInvärtesmedicinKardiologiNeurologiNjurmedicinOrtopediReumatologiÖron-Näsa-Hals

Dr Joachim Bauer

Dr Staffan Norberg

Dr Manizhe Afra

Dr Janina Gold

Docent Reidar Grönneberg

Dr Arja Kenntoft

Docent Gun Jörneskog

Professor Kerstin Brismar

Professor Mats Eriksson

Professor Per M Hellström

Dr Alexandra Bengtsson

Dr Constantinos Michos

Dr Sven-Eric Olsson

Dr Fariba Zhaeentan

Dr Anders Aquilonius

Dr Jonas Centergård

Dr Åke Olsson

Dr Karin Schenck-Gustafsson

Professor Cecilia Linde

Dr Katherina Nousia

Dr Ingrid Ekenman

Dr Soheila Zhaeentan

Dr Vasilis Sarakatsianos

Dr Veronika Bushati

Dr Jan-Erik Efverström

Dr Kjell Huddénius

Dr Jörgen Palm

Dr Victoria Hellberg

Dr Magnus Ekroth

Dr Gabriel Lagercrantz

Hazem Makadsi

Dr Joachim Bauer

Dr Joachim Bauer är specialist i allmänmedicin.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Staffan Norberg

Dr Staffan Norberg är specialist inom allmänmedicin, bedömer dygnsblodtryck och spirometrier. Utredning och behandling av testosteronbrist.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Manizhe Afra

Dr Manizhe Afra är specialist inom njurmedicin, invärtesmedicin och allmänmedicin.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Janina Gold

Dr Gold är specialist inom allmänmedicin sedan 1992. Behandlar allt inom denna specialitet, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, hudsjukdomar, infektioner, sömnstörningar och sköldkörtelsjukdomar.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Docent Reidar Grönneberg

Docent Reidar Grönneberg har mångårig erfarenhet som specialist inom allergologi och lungmedicin som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Utreder och behandlar alla former av allergi, såsom pollen-, pälsdjurs-, födoämnes-, insekts- och läkemedelsallergi. Erbjuder allergivaccinering i tablettform. Utreder och behandlar även lungsjukdomar såsom astma, KOL och långvarig hosta. Utför lungfunktionstester.

Priser:
Nybesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Arja Kenntoft

Dr Arja Kenntoft är specialist inom lungmedicin och allergologi. Utför lungfunktionstester.

Ring oss för information och bokning av tid.

Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Docent Gun Jörneskog

Dr Gun Jörneskog är specialist inom endokrinologi, speciellt diabetes, samt invärtesmedicin.

Ring oss för information och bokning av tid.

Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Professor Kerstin Brismar

Professor Kerstin Brismar är specialist inom endokrinologi, speciellt diabetes, samt invärtesmedicin.

Tar endast emot återbesökande patienter.

Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Professor Mats Eriksson

Mats Eriksson är specialist i allmän internmedicin, endokrinologi och medicinsk gastroenterologi. Adjungerad professor vid KI i allmän internmedicin. Kolesterolforskare. Arbetat kliniskt de senaste åren med preventiv kardiologi och kolesterolsänkande behandling, blodfettrubbningar, diabetes och thyreoideasjukdomar.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Professor Per M Hellström

Professor och specialist i gastroenterologi och internmedicin. Tidigare verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset, numera vid Uppsala Universitet. Specialintresse för inflammatoriska och funktionella sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Vi har möjligheter att remittera till gastroskopi och koloskopi.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Alexandra Bengtsson

Dr Alexandra Bengtsson är specialist inom gynekologi. Hon behandlar även personer med PMS-besvär och fertilitetsproblem, dessa bokas med dubbeltid. Du som vill utföra ett ERA-test ska ringa för konsultation.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Constantinos Michos

Dr Constantinos Michos är specialist inom obstetrik och gynekologi. Han är även ultraljuds specialist på second opinion nivå. Du som vill utföra ett ERA-test ska ringa för konsultation.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Sven-Eric Olsson

Docent Sven-Eric Olsson är specialist i gynekologi. Hans forskning har handlat om gynekologisk endokrinologi, antikonception, cellförändringar och HPV-vaccin. Han har också stor erfarenhet av utredning och behandling av barnlöshet och upprepade missfall. Han har också ett stort kontaktnät med olika fertilitetskliniker utomlands. Har varit verksamhetschef på kvinnokliniken Danderyds sjukhus. Utför Ultra-ljud med färgdoppler. Du som vill utföra ett ERA-test ska ringa för konsultation.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Fariba Zhaeentan

Specialist inom Obstetrik & Gynekologi sen 2003. Många års klinisk erfarenhet från både slutenvård och öppenvård i såväl offentlig som privat regi. Intresseområden: öppenvårdsgynekologi, fertilitetutredning, ovulationsstimulering, PCOS, klimakteriella besvär,  buk och bäckensmärtor, blödningsrubbningar, inkontinens och framfall, gynekologiska infektionssjukdomar. Pratar svenska, engelska och persiska.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Anders Aquilonius

Dr Anders Aquilonius är specialist inom kardiologi och invärtesmedicin. Han har mångårig erfarenhet av hjärtsjukdomar och utför ultraljud av hjärtat.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen, ultraljud och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Jonas Centergård

Dr Jonas Centergård är specialist inom invärtesmedicin. Tar allt inom denna specialitet förutom reumatologi. Har speciell inriktning mot medicinska kärlsjukdomar, hypertoni lipidrubbningar. Tar även patienter inom allmänmedicin såsom astma, KOL, sköldkörtel, huvudvärksutredningar, anemi, trötthet, reflux, gastrit. ÖLI, UVI mm. Om du kommer för att få en second opinion var god ring oss för att boka tid.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Åke Olsson

Dr Åke Olsson är specialist inom kardiologi och invärtesmedicin. Han har mångårig erfarenhet av hjärtsjukdomar och utför ultraljud av hjärtat.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen, ultraljud och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Karin Schenck-Gustafsson

Seniorprofessor i kardiologi, specialist i kardiologi och internmedicin. Fortfarande forskningsaktiv. Har som specialintresse kvinnors hjärtsjukdomar. Medgrundare till 1,6 miljonersklubben.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Professor Cecilia Linde

Cecilia Linde är Professor i kardiologi och specialist inom arytmi och hjärtsvikt.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Katherina Nousia

Dr Katherina Nousia är specialist inom neurologi. Hon utreder misstänkta neurologiska sjukdomar bland annat med lumbalpunktion.

Priser:
Nybesök 2 600kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Ingrid Ekenman

Dr Ingrid Ekenman är specialist inom ortopedi och behandlar knä, höft, rygg, fot, hand. Även axel, armbågs-problem. Även smärtbehandling av artros, muskelproblem. Tar barn från 2 år.

Priser:
Nybesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Soheila Zhaeentan

Specialist i allmän ortopedi sedan 2004. Disputerad 2016. Inriktning och fördjupad kompetens inom axelkirurgi, idrottsmedicin och belastningsskador. Utför ultraljudsdiagnostik samt ger ACP-injektioner bland annat vid artros.

Priser:
Nybesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Vasilis Sarakatsianos

Ortopedspecialist sedan 2011 med inriktning på artroskopisk kirurgi och idrottsskador. Doktorand på KI och forskar på korsbandsskador samt landslagsläkare för svenska simhoppare. Bedömer patienter med idrottsrelaterade skador och knä-, axel- och armbågsbesvär men även rygg/nacke, händer/fötter och artros. Jag brinner för: Jag brinner mest för axel, knä och patella stabiliserande kirurgi.

BOKA TID:

Dr Veronika Bushati

Dr Veronika Bushati är specialist inom reumatologi.

Ring oss för information och bokning av tid.

Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Jan-Erik Efverström

Dr Jan-Erik Efverström är specialist inom reumatologi.

Ring oss för information och bokning av tid.

Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Kjell Huddénius

Dr Kjell Huddénius är specialist inom reumatologi.

Ring oss för information och bokning av tid.

Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Jörgen Palm

Dr Jörgen Palm är specialist i ÖNH-sjukdomar. Bred allmän ÖNH kompetens. Tar alla typer av ÖNH-patienter och opererar alla polikliniska typoperationer i LA. Specialistutbildad och disputerat vid Karolinska universitetssjukhuset inom näsa-bihålor-luftvägar. Erfarenhet från Universitetssjukhus som överläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare, verksamhetschef och lektor.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefon och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Victoria Hellberg

Dr Victoria Hellberg är ÖNH-specialist sedan 2005. Utbildad vid Karolinska Universitetssjukhuset. Disputerad 2015. Tar alla typer av ÖNH-patienter och har en bred kompetens inom hörsel och yrsel. Hon tar även bort hudförändringar i ansiktet för analys. Barn som vuxna är välkomna.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefon och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

BOKA TID:

Dr Magnus Ekroth

Dr Magnus Ekroth är specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar.
Har bred kompetens inom ÖNH och tar hand om alla typer av ÖNH-besvär med särskilt intresse för kirurgisk och medicinsk behandling av näs- och bihålebesvär.
Utför alla typer av kirurgiska mottagningsingrepp i lokalbedövning inom ÖNH-området inklusive borttagning av hudförändringar.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefon och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive ev prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

Boka:

Dr Gabriel Lagercrantz

Specialist i allmänmedicin.
Mottar gärna hudpatienter samt infektionspatienter, ortopedpatienter och övriga allmänmedicinska ärenden. Vid feber tacksam för i första hand Onelinekonsultation.

Priser:
Nybesök (dubbeltid) 3 300 kr (40 minuter)
Återbesök 2 200 kr
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive eventuella prover, röntgen och intyg. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.

Boka:

Hazem Makadsi

Specialist inom allmänmedicin
Behandlar allt inom denna specialitet bland annat högt blodtryck, diabetes typ 2, blodfettsrubbningar, hudsjukdomar, ångest, depression, sömnbesvär, blodbrist, infektioner, astma, KOL, sköldkörtelsjukdomar etc.

Priser
Enkelbesök 2200
Dubbelbesök 3300
Telefontid och/eller recept 350-550 kr
Priserna är exklusive eventuella prover, röntgen och intyg.
Uteblivet besök/sen avbokning debiteras.